Filtr fazy lotnej – co to jest?

12-06-2019

To w tym miejscu gaz jest poddawany pierwszej filtracji – przy pomocy filtra fazy ciekłej. Przefiltrowany gaz trafia następnie do reduktora, który jest podłączony do układu chłodzenia w pojeździe. Tutaj zostaje podgrzany i dzięki temu rozpręża się i przyjmuje postać lotną. Następnie trafia do filtra fazy lotnej i dopiero po drugim oczyszczeniu kierowany jest do wtryskiwaczy.


W instalacji LPG znajdują się filtry, ich zadanie jest takie samo jak filtrów benzyny czy oleju napędowego – mają chronić wrażliwe elementy instalacji gazowej przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami. Tak jak pozostałe filtry, tak i te ulegają powolnemu zużyciu i dlatego trzeba je co jakiś czas wymieniać.


Czym jest filtr fazy lotnej?


Filtr ten usuwa z gazu wszelkie oleiste frakcje, którymi może być on zanieczyszczony w czasie transportu do stacji paliw. Zazwyczaj są to zabrudzenia pochodzące ze zbiorników gazu, cystern przewożących gaz albo różnego rodzaju pomp. Oprócz oleistych zanieczyszczeń mogą znajdować się w gazie malutkie opiłki metali z pomp przetaczających gaz.


Jak często trzeba wymieniać filtr fazy lotnej?


Specjaliści radzą, aby wymieniać filtr fazy lotnej co 10 do 15 tysięcy przejechanych kilometrów. Filtr powinien być odpowiednio dobrany do naszej instalacji gazowej. Producenci tych instalacji najlepiej doradzą optymalne rozwiązanie. Ważnym parametrem jest stopień separacji cząstek.


Jeśli zaniedbamy regularną wymianę tego filtra, to gaz może mieć utrudniony przepływ, a to będzie wpływało na nieodpowiedni skład mieszanki gazowo-powietrznej. W rezultacie takie zaniedbanie może doprowadzić do efektu szarpania podczas jazdy oraz z czasem do zablokowania ruchomych części wtryskiwaczy.