Wielozawory

Wielozawory

W kategorii „wielozawory” znajdziesz szeroki asortyment wielozaworów najczęściej wykorzystywanych w montażu zbiorników samochodowych instalacji gazowych LPG i CNG. Wielozawór jest elementem montowanym w zbiorniku i jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa tankowania. Dzielimy je na cylindryczne i toroidalne (analogicznie do zbiorników LPG i CN), prawe i lewe. Dodatkowo wielozawory mają różne stopnie, co wynika z kąta, pod jakim są montowane w butli gazowej.

Oferujemy wielozawory włoskiego producenta Tomasetto.

Jaką funkcję pełnią wielozawory do zbiorników LPG?

Wielozawory do zbiorników LPG to podzespoły złożone z kilku zaworów, pełniących określone funkcje, które umieszczone są w zbiorniku na gaz płynny. Wielozawór odpowiada za bezpieczne tankowanie paliwa LPG, zapewniając prawidłowy przebieg procesu napełniania butli skroplonym gazem. Wielozawory kontrolują również poziom napełnienia butli gazem, ograniczając przekroczenie dopuszczalnej ilości paliwa w baku. Wielozawory wyposażone w pływak sygnalizują ilość gazu, która została wprowadzona do zbiornika LPG i w odpowiednim czasie odcinają dopływ paliwa. Elektrozawory mają zabezpieczenia, które chronią przed przypadkowym przedostaniem się paliwa gazowego na zewnątrz w trakcie tankowania.